Outlook login

Outlook

Nedan finner du inställningarna för att kunna hämta och skicka mail med Outlook.

 

Inkommande Mail Server inställningar

POP3 – krypterad med TLSv1

 • Servernamn: mail.larkan.eu
 • TCP port nummer: 110
 • Kryptering: TLS

POP3 – krypterad med SSLv3

 • Servernamn: mail.larkan.eu
 • TCP portnummer: 995
 • Kryptering: SSL (kräver SSLv3)

POP3 – okrypterad

 • Servernamn: mail.larkan.eu
 • TCP port nummer: 110
 • Kryptering: Nej

IMAP4 – krypterad med TLSv1

 • Servernamn: mail.larkan.eu
 • TCP port nummer: 143
 • Kryptering: TLS

IMAP4 – krypterad med SSLv3

 • Servernamn: mail.larkan.eu
 • TCP port nummer: 993
 • Kryptering: SSL (kräver SSLv3)

IMAP4 – okrypterad

 • Servernamn: mail.larkan.eu
 • TCP port nummer: 143
 • Kryptering: Nej

Utgående Mail Server inställningar

SMTP – krypterad med SSLv2 or SSLv3

 • Servernamn: smtp.larkan.eu
 • TCP port nummer: 465
 • Kryptering: SSL (kräver SSLv2 eller SSLv3)
 • Servern kräver autentisering: Ja

SMTP – krypterad med TLSv1

 • Servernamn: smtp.larkan.eu
 • TCP port nummer: 25 eller 587
 • Kryptering: TLS (TLSv1)
 • Servern kräver autentisering: Ja

SMTP – okrypterad

 • Servernamn: smtp.larkan.eu
 • TCP port nummer: 25 or 587
 • Kryptering: Nej
 • Servern kräver autentisering: Ja

Kolla mailen

Webmail

Zimbra

Outlook


Dagens citat

© Dalby Gård 2014
This site is powered by CMS Made Simple Design by: cmsmstemplates.pl